Select Page
A prevención de riscos laborais na PEME: unha actitude preventiva salva vidas

A prevención de riscos laborais na PEME: unha actitude preventiva salva vidas

Webinar_PEME_xuno

Data do webinar:

15 xuño 2021

}

Hora de comezo:

10:15 horas

Modalidade:

Videoconferencia

 Este webinar, realizado en colaboración con Asepeyo, abordará a problemática do cumprimento da normativa en prevención de riscos laborais na pequena e mediana empresa así como a importancia de implicar aos xestores laborais daquelas para que motiven aos seus clientes a cumprir coa súas obrigas preventivas.

A organización desta actividade formativa baséase na sinistralidade e obrigas legais da PEME, avaliando a situación actual así como a evolución no cumprimento dende que a Lei de prevención de riscos laborais comezou a súa andaina.

Nesta acción de información e sensibilización indicaranse as pautas para mellorar a compresión e a toma de conciencia sobre a importancia da seguridade e a saúde no traballo e os seus aspectos clave, así como as competencias para un desenvolvemento eficaz neste ámbito.

Inscrición

Para asistir a este evento debes rexistrarte usando o formulario que aparece debaixo. Unha vez introducidos os teus datos recibirás un e-mail coa confirmación.

Uns días antes da celebración do evento recibirás un novo e-mail coa ligazón desde a cal poderás seguir o evento por video-streaming.

Importante: Revisa na túa conta de correo non desexado  ou spam por se non recibes o correo de confirmación ou a ligazón á videoconferencia.
Ante calquera dúbida podes contactar con nós no e-mail: issga@atservicios.com

Solicitude de inscrición  Datos da empresa/entidade:
  Lin e acepto a política de privacidade que se indica a continuación

   

  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
  Responsable do tratamento Xunta de Galicia – Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia
  Finalidades do tratamento Tramitar a súa solicitude para xestionar o acceso e a elaboración e entrega do certificado que acredita a formación recibida.

  Doutra banda, coa información facilitada por vostede, creamos un arquivo que serve para mandarlle información doutros cursos, xornadas ou eventos similares ou relacionados nos que vostede podería estar interesado.

  Lexitimación para o tratamento Consentimento da persoa interesada
  Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros
  Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en: https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
  Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

   

   

  Empresa saudable. Prevención das enfermidades cardiovasculares e o ictus

  Empresa saudable. Prevención das enfermidades cardiovasculares e o ictus

  Empresa saudable

  Data do webinar:

  25 maio 2021

  }

  Hora de comezo:

  10:15 horas

  Modalidade:

  Videoconferencia

  Vídeo do evento

  Realizado en colaboración con Ibermutua.

  O custo persoal, social e laboral das enfermidades e accidentes cardio e cerebrovasculares supón máis do 10% do gasto sanitario público de España e é a primeira causa de discapacidade no adulto.

  Para as empresas é tamén un custo moi elevado en termos de baixas laborais, adaptacións de postos de traballo, indemnizacións, rotacións, etc. por non falar do custo humano que representa esta enfermidade nas empresas.

  A información é clave na prevención, esta actividade ten como obxectivo “informar para previr” e contribuír a apoiar esta liña de sensibilización no ámbito da saúde laboral do tecido empresarial galego.

  k

  Proceso de inscrición pechado.

  Coñece o máis destacado da norma de seguridade e saúde ISO 45005

  Coñece o máis destacado da norma de seguridade e saúde ISO 45005

  ISSGA ISO45005

  Data do webinar:

  10 maio 2021

  }

  Hora de comezo:

  10:15 horas

  Modalidade:

  Videoconferencia
  i

  Descargar documentación

  Vídeo do evento

  No webinar, realizado en colaboración con FREMAP, analizarase a estrutura da nova ISO/ PAS publicada, así como os puntos máis relevantes da mesma.

  Dada a situación sanitaria actual, esta norma adopta un enfoque de sistema de xestión normalizado, facilitando deste xeito a coordinación de esforzos e recursos para a xestión da pandemia polo SARS-CoV-2 co fin de minimizar os riscos mediante unha resposta áxil e eficaz. 

  O seu obxectivo é diminuír a transmisión do virus e garantir a seguridade das persoas traballadoras e partes interesadas (traballadores propios e subcontratados, grupos vulnerables, clientes, público, etc.), adaptándose e aplicando as mellores prácticas para cumprir coas esixencias das autoridades, proporcionando pautas para xestionar os riscos derivados da COVID-19.

  k

  Proceso de inscrición pechado.

  Uso de novas tecnoloxías en PRL: drons

  Uso de novas tecnoloxías en PRL: drons

  ISSGA Evento - Drons

  Data do webinar:

  3 maio 2021
  }

  Hora de comezo:

  10:15 horas

  Modalidade:

  Videoconferencia

  Vídeo do evento

  Os drons estanse a incorporar progresivamente á nosa vida diaria e a súa regulación está a ser actualizada con base na nova normativa da unión europea, polo este tema resulta neste momento de máxima actualidade.

  As publicacións que elaboramos e presentamos neste webinar son as seguintes:

  • Guia de boas prácticas: PRL no uso de drons
  • Innovación en PRL: emprego de drons en actividades profesionais 

  Nelas analízanse os novos retos e as posibilidades que se abren, no ámbito da PRL,  coa introdución do uso de drons no ámbito laboral, cun dobre obxectivo: por unha banda, considerar o dron como un equipo, e polo tanto, levar asociada a PRL no seu manexo e, pola outra, divulgar as posibilidades da utilización de drons en diferentes utilidades con fins preventivos.

  k

  Proceso de inscrición pechado.

  A cultura preventiva, motor de resiliencia

  A cultura preventiva, motor de resiliencia

  A cultura preventiva, motor de resiliencia

  Data do webinar:

  26 abril 2021

  }

  Hora de comezo:

  09:45 horas

  Modalidade:

  Videoconferencia

  Vídeo do evento

  No Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo 2021, a Organización Internacional do Traballo (OIT), baixo o lema “Anticiparse ás crises, prepararse e responder – investir hoxe en sistemas resilientes de seguridade e saúde no traballo”, quere sensibilizar sobre os efectos do virus SARS-CoV-2 no mundo do traballo.

  Para conmemorar esta data, a Consellería de Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, a través do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), organiza esta webinar como un espazo de intercambio para recoñecer a importancia da cultura preventiva na construción da resiliencia colectiva e o valor do labor das e dos profesionais da seguridade e saúde no traballo na crise sanitaria actual.

   

  k

  Proceso de inscrición pechado.