Select Page
Mindfulness para a redución do estrés no traballo

Mindfulness para a redución do estrés no traballo

ISSGA - Evento 11

Data do webinar:

23 novembro 2021

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Webinar realizado en colaboración con Fremap que ten como obxectivo informar como a través da práctica do Mindfulness e a súa integración non traballo podemos incrementar o benestar laboral.

A práctica do Mindfulness é un adestramento sistemático da atención que permite ás persoas desenvolver recursos internos de auto-observación e auto-regulación, que brindan a posibilidade de desactivar a reacción automática da tensión crónica, a través de observar claramente as reaccións corporais e emocionais que xorden fronte a un estresor.

Unha técnica de relaxación idónea para incrementar o benestar laboral. Reduce a tensión e a ansiedade, aumenta a concentración e xera efectos que repercuten positivamente nas organizacións e a produtividade.

k

Proceso de inscrición pechado.

Prevención da violencia laboral

Prevención da violencia laboral

ISSGA - Evento 11

Data do webinar:

10 novembro 2021

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Webinar realizado en colaboración con Ibermutua Gallega que nos mostra como as prácticas máis estendidas para facer fronte ás situacións de violencia e acoso no traballo carecen normalmente da necesaria visión sistémica e non resultan suficientemente preventivas. 

As solucións tradicionais que se adoitan para combater o problema de violencia no traballo parten de dúas vías: a preventiva e a xudicial. Na vía preventiva, este taller práctico ten como obxectivo sensibilizar na necesidade de abordar este problema nas empresas e proporcionar algunhas ferramentas básicas para achegar unha aproximación integral á prevención das situacións de violencia que se producen nas organizacións, como son os protocolos-tipo. 

k

Proceso de inscrición pechado.

Innovación para introducir boas prácticas para a prevención de trastornos musculoesqueléticos no traballo.  “Sistema MOCAP (Motion Capture). Exoesqueleto”

Innovación para introducir boas prácticas para a prevención de trastornos musculoesqueléticos no traballo. “Sistema MOCAP (Motion Capture). Exoesqueleto”

ISSGA - Evento 11

Data do webinar:

28 outubro 2021

}

Hora de comezo:

10:00 horas

Modalidade:

Presencial e Videoconferencia

Vídeo do evento

Este webinar, realizado en colaboración con Asepeyo e que forma parte de las actividades programadas polo ISSGA con motivo da “Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo”, ten por obxectivo sensibilizar e informar sobre un tema innovador e de actualidade, os exoesqueletos, que facilitan asistencia física ás persoas durante o desenvolvemento de determinadas tarefas e contribúen á redución de lesións.

A tecnoloxía MOCAP permite poñer ao día a observación dos movementos realizados por unha persoa no desenvolvemento das tarefas que conforman a súa actividade laboral.

O uso desta ferramenta permitirá ampliar a información obtida da observación, captando imaxes da realización da tarefa e xerando animacións 3D e gráficas de amplitude de movemento das articulacións.Grazas a esta información, poderanse detectar as tarefas de alta esixencia física e determinar medidas que eviten lesións á persoa traballadora.

Os exoesqueletos ofrecerannos opcións efectivas para determinar as devanditas medidas

k

Proceso de inscrición pechado.

Escola de costas

Escola de costas

ISSGA - Evento 10

Data do webinar:

26 outubro 2021

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Webinar realizado en colaboración con McMutual, que forma parte das actividades programadas polo ISSGA con motivo da “Semana Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo”, que persegue destacar a importancia da prevención dos trastornos musculoesqueléticos de orixe laboral que afectan a 3 de cada 5 persoas traballadoras.

Este seminario web ten por obxectivo:

  • Mostrar os datos asociados aos TME de orixe laboral na Unión Europea
  • Remarcar o impacto que supuxo o teletraballo non planificado derivado da emerxencia sanitaria
  • Realizar unha sesión do taller Escola de Costas para a prevención da patoloxía raquídea a partir dun rol activo por parte do traballador
k

Proceso de inscrición pechado.

Muller e saúde laboral: diversidade, equidade e igualdade

Muller e saúde laboral: diversidade, equidade e igualdade

Webinar ISSA - Evento Muller

Data do webinar:

14 outubro 2021

}

Hora de comezo:

10:30 horas

Modalidade:

Videoconferencia

Vídeo do evento

Webinar realizado en colaboración con Fraternidad-Muprespa, no que se exporán o modelo de muller na sociedade actual, tratando temas como a saúde laboral, a prevención de riscos laborais en clave de xénero e as medidas de diversidade, conciliación, equidade e igualdade que necesitan as nosas organizacións.

Analizaranse as acción crave:

  • Iniciativas a favor da diversidade para abordalo atendendo a esixencias do traballo en relación coas capacidades individuais e de saúde
  • Identificación, avaliación e xestión de riscos ergonómicos e psicosociais
  • Contorna laboral da muller e liderado. División sexual do traballo. Políticas flexibles (temporais e espaciais) con efectos positivos no benestar laboral
  • Equidade e xénero. Conceptos, tratamento legal, contorna laboral da muller. Aspectos psicosociais que afectan directamente á saúde laboral da muller
  • Diversidade física de xénero (datos e estatísticas)
k

Proceso de inscrición pechado.